Vårberoende injektion

Dependency Injection är en grundläggande aspekt av Spring-ramverket , genom vilket Spring Container "injicerar" föremål i andra objekt eller "beroenden".

Enkelt uttryckt möjliggör detta lös koppling av komponenter och flyttar ansvaret för att hantera komponenter till containern.

Låt oss utforska DI med våren längre här.

DI-grunderna

 • Introduktion till inversion av kontroll och beroendeinjektion med våren
 • Injektion av konstruktörberoende på våren
 • Guide till våren @Autowired
 • Ledningar på våren: @Autowired, @Resource och @Inject
 • Spring @Primary Annotation
 • @Beställ på våren
 • XML-baserad injektion på våren

DI avancerade ämnen

 • Spring - Injicera samlingar
 • Vårens autokoppling av generiska typer

 • Konstruktörinjektion på våren med Lombok
 • Hur man använder Spring FactoryBean?
 • @Lookup Annotation in Spring
 • Injicera prototypbönor i en Singleton-instans på våren

DI-undantag

 • Otillfredsställt beroende på våren
 • Cirkulära beroenden på våren
 • Vår NoSuchBeanDefinitionException