Använda Math.pow i Java

1. Översikt

Kraften hos ett tal betyder hur många gånger talet ska användas i multiplikation. Detta kan enkelt beräknas i Java.

2. Math.pow Exempel

Innan vi tittar på exemplet, låt oss titta på metodens signatur:

public double pow(double a, double b)

Metoden höjer a till kraften för b och returnerar resultatet som dubbelt . Med andra ord, en multipliceras med sig själv b gånger.

Låt oss titta på ett enkelt exempel nu:

int intResult = (int) Math.pow(2, 3);

Utgången blir 8. Observera att det int gjutning i exemplet ovan krävs om vi vill ha en Integer resultat.

Låt oss nu passera en dubbel som ett argument och se resultaten:

double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

Utgången blir 74,08800000000001.

Här kastar vi inte resultatet till ett int eftersom vi är intresserade av ett dubbelvärde . Eftersom vi har ett dubbelt värde kan vi enkelt konfigurera och använda en DecimalFormat för att avrunda värdet till två decimaler, vilket resulterar i 74.09:

DecimalFormat df = new DecimalFormat(".00"); double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

3. Slutsats

I den här snabba artikeln har vi sett hur man använder Java: s Math.pow () -metod för att beräkna kraften för en viss bas.

Som alltid är hela källkoden tillgänglig på GitHub.