Frågor om Spring Boot-intervju

1. Introduktion

Sedan introduktionen har Spring Boot varit en nyckelaktör i Spring-ekosystemet. Detta projekt gör vårt liv mycket enklare med dess autokonfigurationsförmåga.

I den här handledningen kommer vi att ta upp några av de vanligaste frågorna relaterade till Spring Boot som kan komma under en anställningsintervju.

2. Frågor

Q1. Vad är Spring Boot och vilka är dess huvudfunktioner?

Spring Boot är i grunden en ram för snabb applikationsutveckling byggd ovanpå Spring Framework. Med sin automatiska konfiguration och inbäddade applikationsserversupport, i kombination med den omfattande dokumentation och community-support som den åtnjuter, är Spring Boot en av de mest populära teknikerna i Java-ekosystemet per dags dato.

Här är några framträdande funktioner:

 • Förrätter - en uppsättning beroendebeskrivare för att inkludera relevanta beroenden samtidigt
 • Autokonfiguration - ett sätt att automatiskt konfigurera ett program baserat på beroenden som finns på klassvägen
 • Ställdon - för att få produktionsklara funktioner som övervakning
 • säkerhet
 • Skogsavverkning

Q2. Vad är skillnaderna mellan vår och fjäderkänga?

Spring Framework erbjuder flera funktioner som underlättar utvecklingen av webbapplikationer. Dessa funktioner inkluderar beroendeinsprutning, databindning, aspektorienterad programmering, datatillgång och många fler.

Under åren har våren blivit mer och mer komplex och mängden konfiguration som en sådan applikation kräver kan vara skrämmande. Det är här Spring Boot kommer till nytta - det gör det enkelt att konfigurera en Spring-applikation.

I grund och botten, medan Spring är oopinierad, tar Spring Boot en uppfattning om plattformen och biblioteken och låter oss komma igång snabbt.

Här är två av de viktigaste fördelarna som Spring Boot ger:

 • Konfigurera applikationer automatiskt baserat på artefakterna som de hittar på klassstigen
 • Ge icke-funktionella funktioner som är gemensamma för applikationer i produktionen, till exempel säkerhets- eller hälsokontroller

Kontrollera en av våra andra självstudier för en detaljerad jämförelse mellan vaniljfjäder och vårstövel.

Q3. Hur kan vi skapa en Spring Boot-applikation med Maven?

Vi kan inkludera Spring Boot i ett Maven-projekt precis som med något annat bibliotek. Det bästa sättet är dock att ärva från spring-boot-starter-parent- projektet och deklarera beroenden till Spring Boot-förrätter. Genom att göra detta kan vårt projekt återanvända standardinställningarna för Spring Boot.

Att ärva projektet spring-boot-starter-parent är enkelt - vi behöver bara ange ett överordnat element i pom.xml :

 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.0.RELEASE 

Vi hittar den senaste versionen av spring-boot-starter-parent på Maven Central.

Att använda startföräldraprojektet är bekvämt, men inte alltid genomförbart. Till exempel, om vårt företag kräver att alla projekt ärver från en standard POM, kan vi fortfarande dra nytta av Spring Boots beroendeshantering med en anpassad förälder.

Q4. Vad är Spring Initializr?

Spring Initializr är ett bekvämt sätt att skapa ett Spring Boot-projekt.

Vi kan gå till våren Initializr-webbplats, välja ett beroendeshanteringsverktyg (antingen Maven eller Gradle), ett språk (Java, Kotlin eller Groovy), ett förpackningsschema (Jar eller War), version och beroenden och ladda ner projektet.

Detta skapar ett skelettprojekt för oss och sparar installationstid så att vi kan koncentrera oss på att lägga till affärslogik.

Även när vi använder våra IDE: er (som STS eller Eclipse med STS-plugin) nya projektguide för att skapa ett Spring Boot-projekt, använder det Spring Initializr under huven.

Q5. Vilka vårstartsstartare finns där ute?

Varje förrätt spelar en roll som en one-stop-shop för alla vårteknologier vi behöver. Andra nödvändiga beroenden dras sedan in och hanteras på ett konsekvent sätt.

Alla förrätter är under gruppen org.springframework.boot och deras namn börjar med spring-boot-starter- . Det här namngivningsmönstret gör det enkelt att hitta nybörjare, särskilt när man arbetar med IDE: er som stöder sökning av beroenden efter namn.

När detta skrivs finns det mer än 50 nybörjare till vårt förfogande. De vanligaste är:

 • spring-boot-starter: core starter, inklusive autokonfigurationsstöd, loggning och YAML
 • spring-boot-starter-aop: starter för aspektorienterad programmering med Spring AOP och AspectJ
 • spring-boot-starter-data-jpa: starter för att använda Spring Data JPA med Hibernate
 • spring-boot-starter-security: starter för användning av Spring Security
 • spring-boot-starter-test: starter för testning av Spring Boot-applikationer
 • spring-boot-starter-web: starter för att bygga webb, inklusive RESTful, applikationer som använder Spring MVC

För en fullständig lista med förrätter, se detta förvar.

För att hitta mer information om Spring Boot-förrätter, ta en titt på Intro to Spring Boot Starters.

F6. Hur inaktiverar jag en specifik autokonfiguration?

Om vi vill att inaktivera en viss automatisk konfiguration, kan vi ange den med utesluta attribut @EnableAutoConfiguration annotation. Till exempel neutraliserar detta kodavsnitt DataSourceAutoConfiguration :

// other annotations @EnableAutoConfiguration(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Om vi ​​aktiverade automatisk konfiguration med @SpringBootApplication- anteckningen - som har @EnableAutoConfiguration som en metaanmärkning - kan vi inaktivera automatisk konfiguration med ett attribut med samma namn:

// other annotations @SpringBootApplication(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Vi kan också inaktivera en automatisk konfiguration med spring.autoconfigure.exclude- miljöegenskapen. Den här inställningen i filen application.properties gör samma sak som tidigare:

spring.autoconfigure.exclude=org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration

F7. Hur registrerar jag en anpassad automatisk konfiguration?

To register an auto-configuration class, we must have its fully-qualified name listed under the EnableAutoConfiguration key in the META-INF/spring.factories file:

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.baeldung.autoconfigure.CustomAutoConfiguration

If we build a project with Maven, that file should be placed in the resources/META-INF directory, which will end up in the mentioned location during the package phase.

Q8. How to Tell an Auto-Configuration to Back Away When a Bean Exists?

To instruct an auto-configuration class to back off when a bean is already existent, we can use the @ConditionalOnMissingBean annotation. The most noticeable attributes of this annotation are:

 • value: The types of beans to be checked
 • name: The names of beans to be checked

When placed on a method adorned with @Bean, the target type defaults to the method's return type:

@Configuration public class CustomConfiguration { @Bean @ConditionalOnMissingBean public CustomService service() { ... } }

Q9. How to Deploy Spring Boot Web Applications as Jar and War Files?

Traditionally, we package a web application as a WAR file, then deploy it into an external server. Doing this allows us to arrange multiple applications on the same server. During the time that CPU and memory were scarce, this was a great way to save resources.

However, things have changed. Computer hardware is fairly cheap now, and the attention has turned to server configuration. A small mistake in configuring the server during deployment may lead to catastrophic consequences.

Spring tackles this problem by providing a plugin, namely spring-boot-maven-plugin, to package a web application as an executable JAR. To include this plugin, just add a plugin element to pom.xml:

 org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin 

With this plugin in place, we'll get a fat JAR after executing the package phase. This JAR contains all the necessary dependencies, including an embedded server. Thus, we no longer need to worry about configuring an external server.

We can then run the application just like we would an ordinary executable JAR.

Notice that the packaging element in the pom.xml file must be set to jar to build a JAR file:

jar

If we don't include this element, it also defaults to jar.

In case we want to build a WAR file, change the packaging element to war:

war

And leave the container dependency off the packaged file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat provided 

After executing the Maven package phase, we'll have a deployable WAR file.

Q10. How to Use Spring Boot for Command Line Applications?

Just like any other Java program, a Spring Boot command line application must have a main method. This method serves as an entry point, which invokes the SpringApplication#run method to bootstrap the application:

@SpringBootApplication public class MyApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(MyApplication.class); // other statements } }

The SpringApplication class then fires up a Spring container and auto-configures beans.

Notice we must pass a configuration class to the run method to work as the primary configuration source. By convention, this argument is the entry class itself.

After calling the run method, we can execute other statements as in a regular program.

Q11. What Are Possible Sources of External Configuration?

Spring Boot provides support for external configuration, allowing us to run the same application in various environments. We can use properties files, YAML files, environment variables, system properties, and command-line option arguments to specify configuration properties.

We can then gain access to those properties using the @Value annotation, a bound object via the @ConfigurationProperties annotation, or the Environment abstraction.

Q12. What Does it Mean that Spring Boot Supports Relaxed Binding?

Relaxed binding in Spring Boot is applicable to the type-safe binding of configuration properties.

With relaxed binding, the key of a property doesn't need to be an exact match of a property name. Such an environment property can be written in camelCase, kebab-case, snake_case, or in uppercase with words separated by underscores.

For example, if a property in a bean class with the @ConfigurationProperties annotation is named myProp, it can be bound to any of these environment properties: myProp, my-prop, my_prop, or MY_PROP.

Q13. What is Spring Boot Devtools Used For?

Spring Boot Developer Tools, or DevTools, is a set of tools making the development process easier. To include these development-time features, we just need to add a dependency to the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-devtools 

The spring-boot-devtools module is automatically disabled if the application runs in production. The repackaging of archives also excludes this module by default. Hence, it won't bring any overhead to our final product.

By default, DevTools applies properties suitable to a development environment. These properties disable template caching, enable debug logging for the web group, and so on. As a result, we have this sensible development-time configuration without setting any properties.

Applications using DevTools restart whenever a file on the classpath changes. This is a very helpful feature in development, as it gives quick feedback for modifications.

By default, static resources, including view templates, don't set off a restart. Instead, a resource change triggers a browser refresh. Notice this can only happen if the LiveReload extension is installed in the browser to interact with the embedded LiveReload server that DevTools contains.

For further information on this topic, please see Overview of Spring Boot DevTools.

Q14. How to Write Integration Tests?

When running integration tests for a Spring application, we must have an ApplicationContext.

To make our life easier, Spring Boot provides a special annotation for testing – @SpringBootTest. This annotation creates an ApplicationContext from configuration classes indicated by its classes attribute.

In case the classes attribute isn't set, Spring Boot searches for the primary configuration class. The search starts from the package containing the test up until it finds a class annotated with @SpringBootApplication or @SpringBootConfiguration.

For detailed instructions, check out our tutorial on testing in Spring Boot.

Q15. What Is Spring Boot Actuator Used For?

Essentially, Actuator brings Spring Boot applications to life by enabling production-ready features. These features allow us to monitor and manage applications when they're running in production.

Integrating Spring Boot Actuator into a project is very simple. All we need to do is to include the spring-boot-starter-actuator starter in the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-actuator 

Spring Boot Actuator can expose operational information using either HTTP or JMX endpoints. Most applications go for HTTP, though, where the identity of an endpoint and the /actuator prefix form a URL path.

Here are some of the most common built-in endpoints Actuator provides:

 • env: Exposes environment properties
 • health: Shows application health information
 • httptrace: Displays HTTP trace information
 • info: Displays arbitrary application information
 • metrics: Shows metrics information
 • loggers: Shows and modifies the configuration of loggers in the application
 • mappings: Displays a list of all @RequestMapping paths

Please refer to our Spring Boot Actuator tutorial for a detailed rundown.

Q16. Which Is a Better Way to Configure a Spring Boot Project – Using Properties or YAML?

YAML offers many advantages over properties files, such as:

 • More clarity and better readability
 • Perfect for hierarchical configuration data, which is also represented in a better, more readable format
 • Support for maps, lists, and scalar types
 • Can include several profiles in the same file

However, writing it can be a little difficult and error-prone due to its indentation rules.

For details and working samples, please refer to our Spring YAML vs Properties tutorial.

Q17. What Are the Basic Annotations that Spring Boot Offers?

The primary annotations that Spring Boot offers reside in its org.springframework.boot.autoconfigure and its sub-packages. Here are a couple of basic ones:

 • @EnableAutoConfiguration – to make Spring Boot look for auto-configuration beans on its classpath and automatically apply them.
 • @SpringBootApplication – used to denote the main class of a Boot Application. This annotation combines @Configuration, @EnableAutoConfiguration, and @ComponentScan annotations with their default attributes.

Spring Boot Annotations offers more insight into the subject.

Q18. How Can You Change the Default Port in Spring Boot?

We can change the default port of a server embedded in Spring Boot using one of these ways:

 • using a properties file – we can define this in an application.properties (or application.yml) file using the property server.port
 • programmatically – in our main @SpringBootApplication class, we can set the server.port on the SpringApplication instance
 • using the command line – when running the application as a jar file, we can set the server.port as a java command argument:
  java -jar -Dserver.port=8081 myspringproject.jar 

Q19. Which Embedded Servers does Spring Boot Support, and How to Change the Default?

As of date, Spring MVC supports Tomcat, Jetty, and Undertow. Tomcat is the default application server supported by Spring Boot's web starter.

Spring WebFlux supports Reactor Netty, Tomcat, Jetty, and Undertow with Reactor Netty as default.

In Spring MVC, to change the default, let's say to Jetty, we need to exclude Tomcat and include Jetty in the dependencies:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-web  org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat   org.springframework.boot spring-boot-starter-jetty 

Similarly, to change the default in WebFlux to UnderTow, we need to exclude Reactor Netty and include UnderTow in the dependencies.

“Comparing embedded servlet contains in Spring Boot” contains more details on the different embedded servers we can use with Spring MVC.

Q20. Why Do We Need Spring Profiles?

When developing applications for the enterprise, we typically deal with multiple environments such as Dev, QA, and Prod. The configuration properties for these environments are different.

For example, we might be using an embedded H2 database for Dev, but Prod could have the proprietary Oracle or DB2. Even if the DBMS is the same across environments, the URLs would definitely be different.

För att göra det enkelt och rent har Spring tillhandahållande av profiler för att separera konfigurationen för varje miljö . Så att istället för att behålla detta programmatiskt kan egenskaperna förvaras i separata filer som application-dev. egenskaper och applikationsprod. egenskaper . Standardprogrammet application.propertie s pekar på den aktuella aktiva profilen med hjälp av våren. profiler. aktiv så att rätt konfiguration plockas upp.

Spring Profiles ger en omfattande bild av detta ämne.

3. Slutsats

Denna handledning gick över några av de mest kritiska frågorna om Spring Boot som du kan möta under en teknisk intervju. Vi hoppas att de hjälper dig att få ditt drömjobb.